Forældrebestyrelse

I Bøgebjerg Børnehus har vi fælles bestyrelse, der tager sig af alle opgaver, der relaterer sig til bestyrelsen i børnehave og skole. Bestyrelsen består derfor af forældre fra både børnehave og skole.

Forældrebestyrelsen har stor indflydelse på vores værdier og pædagogiske retning.

Forældrebestyrelsen fastsætter principper for vores arbejde. Den er med til at ansætte ledere i institutionen, og den bliver inddraget i udarbejdelsen af de pædagogiske læreplaner. Desuden deltager repræsentanter fra forældrebestyrelsen ved tilsyn.

Forældrebestyrelsen er fælles for børnehave, skole og SFO. Den består af 7 forældrevalgte medlemmer, personalerepræsentanter og leder og afdelingsleder.