Landsbyordning

Bøgebjerg Børnehus er en del af landsbyordningen på Bøgebjergskolen. At være landsbyordning vil sige, at børnehave, SFO og skole har fælles ledelse, i vores tilfælde skoleleder Jes Fechtenburg og afdelingsleder Henriette Olesen.

Landsbyordningen på Bøgebjergskolen

Bøgebjerg Børnehus er en del af landsbyordningen på Bøgebjergskolen.

Vi dækker et større geografisk område bestående af Vester Aaby- og Korinth-området.

I landsbyordningen er ansat ca. 32 personer, som udgør det faglige personale i børnehave og skole.

Skole og børnehave har et tæt samarbejde, både i det daglige og i forbindelse med børnenes overgang fra børnehave til skole.

Der er fælles arrangementer for alle forældre og børn et par gange om året.

Der er fælles møder og kurser for hele personalet.