Forebyggende indsatser

Vi er meget opmærksomme på hvert enkelt barns trivsel og udvikling. Vi ved, at en tidlig indsats har stor betydning på barnets fremtidige liv. Som i alle andre børnehaver i Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en lang række tiltag på det forebyggende område.

Det er vigtigt at kunne sætte tidligt ind, hvis et barn oplever vanskeligheder. I Bøgebjerg Børnehus kan de tidlige indsatser blandt andet være inklusion og sprogvurdering.

Inklusion

Vi voksne - forældre og personale - har et ansvar for, at ingen børn stilles udenfor fællesskabet. Vi arbejder derfor målrettet med at skabe inkluderende fællesskaber i børnehaven og italesætter overfor børnene, at der er plads til alle - selv om vi er forskellige.

 

Vi ser det som en styrke at vise børn mangfoldighed og lære dem at inkludere andre i deres leg - også børn som ikke er som dem selv.

Inklusion sidder mellem ørerne. Det er vore holdninger og måden, hvordan vi tænker om andre, der gør udslaget. Lærer dit barn tolerance tidligt i livet, vil det bedre kunne imødekomme hverdagens udfordringer.

 

Ansvaret er de voksnes! Både os i børnehaven og jer som forældre.

 

Læs mere om inklusion på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside

 

Sprogvurdering

Sproget er et af barnets vigtigste redskaber til at møde verden med.

Det er gennem sproget, at relationer etableres og udvikles. Her får barnet mulighed for at indgå i sociale sammenhænge. I lege kan barnet indgå og være med til at påvirke den.  

Jo større et ordforråd barnet udvikler i sine tidlige år, jo større muligheder har det for at kunne klare sig godt i skolen og senere hen i livet.

Derfor prioriterer vi sprogudvikling højt. Vi gør meget ud af at lade børnene tale og udfordre og udforske sproget i alle sammenhænget i løbet af dagen. I vores fordybelsesgrupper har vi mulighed for at tale med børne i små grupper.

Vi sprogvurderer alle børn, når de har været i børnehaven nogle måneder. I de tilfælde, hvor vores sprogpædagog oplever tegn på, at ordforråd, udtale eller sætningsbrug ikke er aldersvarende, laver hun en decideret sprog-
vurdering eller test af barnets sprog. På den måde ved vi, hvor og hvordan vi skal sætte ind for at hjælpe barnet med at styrke sproget. 

Er der udfordringer, tilbyder vi sprogtræningsforløb i samarbejde med hjemmet, hvor barnet hver uge får sprogtræning enten alene eller i en lille gruppe med 2-3 børn. 

Læs mere om sprogvurdering i dagtilbud

Handleguide

I handleguiden kan kan du læse om de signaler, du skal være opmærksom på, når du arbejder med børn og unge, og hvad du er forpligtet til at gøre i forskellige situationer.

Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes handleguide