Børn med særlige behov

Hvis dit barn ikke trives og udvikles i sit dagtilbud, yder kommunen forskellige former for støtte afhængig af barnets behov.

I Bøgebjerg Børnehus gør vi meget for at inkludere børn med særlige behov. 

Vi samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune om at skabe de bedste rammer for børnene. Når vi vurderer, det er nødvendigt, sætter vi gang i særlige indsatser. Det kan være at søge om ekstra timer eller arbejde med indsatsplaner. Først i børnehaven og, hvis der er behov, i samarbejde med Opvækst og Læring. 

 Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud til børn med særlige behov