Generelle anbefalinger

Børn bør blive hjemme, hvis de har feber, det vil sige 38°C eller højere, målt med et termometer i endetarmen.

Børn bør også holdes hjemme, hvis de er uoplagte, slappe og virker syge.

I kan læse mere på sundhed.dk

Syge børn

Børn bliver syge fra tid til anden. Det er det ikke altid let for forældre at afgøre, om barnet er frisk nok til at komme i vuggestue eller børnehave. På denne side finder du et par retningslinjer, der kan hjælpe dig.

Hvis dit barn er sygt

Er jeres barn sygt, ringer I til børnehaven - gerne inden klokken 8.00.

Vurdering af barnet - er barnet raskt eller sygt

Når børn er syge, kan det ofte være svært at vurdere, hvorvidt barnet skal ses af en læge eller ej.

Gode tegn

Et barn, der leger, ser tv eller tablet, er sjældent alvorligt syg. Hvis barnet virker interesseret i sine omgivelser, er dette som regel også gode tegn.

Tegn på, at barnet ikke er alvorligt syg ses ved, at det

 • Drikker og tisser.
 • Er veltilpas.
 • Har en sund kulør.
 • Har en normal vejrtrækning.

Dårlige tegn

Nogle sygdomstegn tyder på, at barnet er så medtaget af sin sygdom, at du straks skal kontakte lægen eller lægevagten. Du kan kontakte lægen eller lægevagten, hvis barnet 

 • Er sløvt og apatisk.
 • Ikke leger og kun vil ligge i sengen.
 • Ikke drikker og tisser.
 • Er gustent og blegt.
 • Har besværet eller hurtig vejrtrækning.

Akut sygdom

Ved akut opstået sygdom eller hvis vi vurderer, at barnet har bedst af at komme hjem, ringer vi efter jer. 
Husk derfor at opdatere på Intra, hvis I skifter mobilnummer eller arbejdstelefon.

Hvornår må barnet komme i daginstitution?

Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter det plejer, uden at det kræver særlig omsorg og pasning. Barnet må ikke have feber, han/hun skal drikke som vanligt, og han/hun skal kunne lege ude og tage med på udflugt.

Hvis et barn kommer afsted uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at blive syg igen. Barnet vil desuden kunne smitte de andre børn. Det kan derfor være en god ide at lade det feberfrie barn blive hjemme i mindst en dag ekstra.

På sundhedsplejens hjemmeside kan du læse mere om symptomer samt forholdsregler.

Medicin

Da personalet ikke er sundhedsfaglig uddannet, skal der i tvivlstilfælde foreligge en nærmere instruks fra lægen. I mange tilfælde vil der på medicinbeholderen stå, hvor meget medicin barnet skal have. I de tilfælde, hvor en mere grundig instruktion om medicingivningen er nødvendig, kan institutionens ledelse anmode forældrene om en skriftlig instruktion fra lægen.

Retningslinjer for medicingivning i institutioner

 • Dosis og tidspunkter bør overholdes.
 • Hvis barnet udvikler udslæt eller i øvrigt får nye symptomer, bør lægen kontaktes.        
 • Giv kun medicin, der er ordineret af lægen.        
 • I tvivlstilfælde skal der foreligge en skriftlig instruks fra lægen.        
 • Medicin opbevares utilgængeligt for børn.        
 • Der bør udarbejdes et skema for det syge barn, hvor medarbejderen kan afkrydse, når medicinen er givet.

Ovenstående tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer om medicingivning

På syge børn kan du læse mere om medicingivning til børn.